Belangrijke redenen en doelstellingen voor het gebruik
van een functioneel beheer jaarplan zijn:

 1. Inzicht:
  Het uitwerken van een functioneel beheer jaarplan “dwingt” om goed na te denken over de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening waarvoor het functioneel beheer aan de lat staat. Het gebruik van een checklist en of template is daarbij zeer zeker aan te bevelen om volledig en uniform te werken. Inzicht geeft het jaarplan ook tijdens de uitvoering, of de uitvoering volgens plan verloopt of dat het afwijkt (sturing).
 2. Transparantie:
  Met een functioneel beheer jaarplan zijn de inzichten over de doelstellingen, activiteiten en benodigde middelen te delen en te bespreken met anderen zoals collega’s, leidinggevenden, de gebruikersorganisatie en eventueel ook de ICT-leveranciers. Die transparantie helpt in de afstemming over verwachtingen, voortgang en resultaten.
 3. Communicatie:
  Met het inzicht en de transparantie van het een concept en definitief functioneel beheer jaarplan wordt het eenvoudiger en beter afstemming te vinden met diverse stakeholders. Het jaarplan is beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld via mail en/of extranet/internet), te behandelen in overleggen (bijvoorbeeld via presentatie/bespreking). Het helpt de functioneel beheerder meer en betere input te krijgen om effectiever te worden en beter aan verwachtingen te voldoen.
 4. Flexibiliteit:
  De inhoud van het jaarplan geeft aan welke activiteiten met welk doel zijn uit te voeren met betrekking tot de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening. Als tijdens de uitvoering van het plan in relatie tot de omgeving (bijvoorbeeld door de business) andere prioriteiten gesteld worden, dan is daarop de consequentie te bepalen (waarop dat ten koste gaat) of waarom er extra capaciteit en/of middelen nodig zijn.

Een functioneel beheer jaarplan een eerste keer opstellen en uitwerken kost redelijk wat tijd maar bied vervolgens wel de nodige voordelen! Voor navolgende jaren is het in de praktijk vaak een kwestie van blijven controleren, evalueren en bijwerken (PDCA).


Een synomiem voor functioneel beheer jaarplan is jaarplan informatievoorziening.

vandeel

 

naardeel

 

resultaatdeel

Wij hebben ervaring met het toepassen van functioneel beheer jaarplannen bij diverse organisaties.

Contact!

Benieuwd wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Wij informeren u graag en vrijblijvend over de mogelijkheden. Meld u aan via de CONTACT button!
Contact!

In het kader van professionalisering van functioneel beheer ontwikkelen wij oplossingen die het functioneel beheer efficiënter en effectiever maken.

Op de hoogte blijven over onze workshops en andere dienstverlening op het vlak van functioneel beheer? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!