De inhoud van een functioneel beheer jaarplan:

In het document Aanvullende literatuur BiSL® Advanced examen (Eerste uitgave, januari 2016, Een publicatie van ASL BiSL Foundation®) wordt het jaarplan informatievoorziening behandeld. Het jaarplan informatievoorziening bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten voor het komend jaar ten aanzien van de totale informatievoorziening, zoals releases, verwachte wijzigingen en hun consequenties voor planning, financiën, contracten en kwaliteit.

De onderwerpen volgens de aanvullende literatuur voor het BiSL® Advanced examen voor het jaarplan informatievoorziening zijn:

 • Ontwikkelingen in de bestaande en toekomstige informatievoorziening
 • Planning van projecten, releases en lopende activiteiten
 • Prioritering van activiteiten
 • Budgettering voor de belangrijkste investeringen
 • Businesscases voor de activiteiten van het komende jaar
 • Kostenramingen en budgetten
 • Benodigde inhoudelijke ondersteuning van de bedrijfsprocessen
 • Belangrijkste informatiedomeinen en activiteiten
 • Meest cruciale informatiesystemen, met per systeem onder meer:
  • Naam informatiesysteem
  • Functioneel beheerder
  • Applicatiebeheerder
  • Technisch beheerder
  • Kerngebruiker
 • Ontwikkelingen in de informatiesysteemportfolio voor de komende periode
 • Benodigde door IT-leveranciers te leveren ondersteuning
 • Alle afgesproken IT-diensten services voor de komende periode
 • Verwachte en bekende wijzigingen op tactisch niveau:
  • Verwachte en bekende wetswijzigingen en hun impact op de informatievoorziening (zoals omvang en prioriteit)
  • Wijzigingen en ideeën vanuit strategisch en tactisch niveau die het komende jaar moeten worden ingepland

Welke onderwerpen in het jaarplan functioneel beheer zijn toe te passen is afhankelijk van factoren als:

 • De omvang en diversiteit in de informatievoorziening en de organisatie hieromtrent
  • Hoe is de spreiding? Zijn er veel functioneel beheerders betrokken bij 1 of enkele informatiesystemen of juist meerdere informatiesystemen?
 • Het volwassenheidsniveau met betrekking tot planning
  • Hebben de functioneel beheerders voldoende kennis en ervaring in het plannen van het functioneel beheer of hebben zij hierin nog inzichten, een aanpak en/of ondersteuning nodig?
 • Efficiency en effectiviteit
  • Is het wel zo efficiënt en effectief om inzicht te hebben op alle onderwerpen?
 • Doelstellingen
  • Wat is het doel van het gebruik van de jaarplannen en welke onderwerpen passen daarbij?

Wij adviseren u graag of een optimaal gebruik van jaarplannen functioneel beheer in relatie tot uw doelstellingen.

vandeel

 

naardeel

 

resultaatdeel

Wij hebben ervaring met het toepassen van functioneel beheer jaarplannen bij diverse organisaties.

Contact!

Benieuwd wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Wij informeren u graag en vrijblijvend over de mogelijkheden. Meld u aan via de CONTACT button!
Contact!

In het kader van professionalisering van functioneel beheer ontwikkelen wij oplossingen die het functioneel beheer efficiënter en effectiever maken.

Op de hoogte blijven over onze workshops en andere dienstverlening op het vlak van functioneel beheer? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!